شماره‌ی ثبت59
نام سنددور كاري نياز جامعه الكترونيكي
مؤلفمهندس عبدالمجيد رياضي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمعاونت فناوري اطلاعات
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت