شماره‌ی ثبت57/2
نام سندبهره وري انسان گرايانه- ج.2
مؤلفچوي دانگ - كيو
مترجمحميد جاوداني
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه رزي
سال انتشار92
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت115000