شماره‌ی ثبت53
نام سندطرح هاي پيام هاي اموزشي
مؤلفامير تيموري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرعلو تربيتي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت48500