شماره‌ی ثبت346/1
نام سندزبان تخصصي حسابداري با تاكيد بر مهارت هاي درك مطلب- ج.1
مؤلفخدارحمي نافچي اصفهاني بهروز
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1389 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-158-7
رده‌بندی کنگرهpe1127/6402465
رده‌بندی دیوئی428/64024657
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت55000