شماره‌ی ثبت343/3
نام سندزبان تخصصي حسابداري جلد يك- ج.3
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1392 18
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-55-0
رده‌بندی کنگرهpe1127/ح5ت2
رده‌بندی دیوئی428/64
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000