شماره‌ی ثبت342
نام سندمجموعه زبان عمومي و تخصصي حسابداري
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراصلاني
سال انتشار1389 1
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-22-2
رده‌بندی کنگرهlb2353/ت22م3 1389
رده‌بندی دیوئی378/1664
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت700000