شماره‌ی ثبت341/2
نام سندناحساب هاي يك حسابدار- ج.2
مؤلفحميده اثني عشري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشربورس
سال انتشار1393 1
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5959-62-8
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف2الف 275 1393
رده‌بندی دیوئی657/042
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000