شماره‌ی ثبت339
نام سندسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جلد يك
مؤلفسيد حسين سجادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه شهيد چمران
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-8659-23-9
رده‌بندی کنگرهhf5679/ر15س9
رده‌بندی دیوئی657/0285
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت