شماره‌ی ثبت337
نام سندحسابداري شركت ها جلد يك
مؤلفمحمد حسين وديعي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمرنديز
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک978-964-9921-75-4
رده‌بندی کنگرهhf5686/ش457و4 1387
رده‌بندی دیوئی657/95
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت