شماره‌ی ثبت336
نام سندحسابداري صنعتي
مؤلفسيد رضا سيد نژاد فهميم
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
سال انتشار1385 پاييز
وضعیت ظاهری
شابک964-06-8890-8
رده‌بندی کنگرهhf5886/ق9س86
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت