شماره‌ی ثبت332
نام سندحسابداري شركت ها 1
مؤلفآرش فرهودي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرگنج شايگان
سال انتشار1384 1
وضعیت ظاهری
شابک964-8943-38-9
رده‌بندی کنگرهhf5686/ش4ف4
رده‌بندی دیوئی657/95076
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000