شماره‌ی ثبت331/1
نام سندحسابداري مالياتي همراه پرسش و پاسخ هاي چهار گزينه اي- ج.1
مؤلفغلام حسين دواني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرموسسه دايارهيافت
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک964-6266-38-x
رده‌بندی کنگرهhf5681/م2د9
رده‌بندی دیوئیم78/14488
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت140000