شماره‌ی ثبت330
نام سندحسابداري مالياتي گزيده اي از قانون ماليات هاي مستقيم به همراه جديدترين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي محاسبه ماليات
مؤلففرشيد نجمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرگلشن
سال انتشار1389 2
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5405-14-9
رده‌بندی کنگرهhf5681/م2ن31388
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت68000