شماره‌ی ثبت329
نام سنداصول حسابداري 2 شركت هاي تضامني ، تعاوني ، نسبي و سهامي
مؤلففرشيد نجمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرچاوش تصوير
سال انتشار1389 زمستان 1
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5405-50-7
رده‌بندی کنگرهhf5686/ش4ن3 1389
رده‌بندی دیوئی657/95076
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت50000 ريال