شماره‌ی ثبت469/2
نام سندمباني حسابداري مالي- ج.2
مؤلفاحمد بدري - حميد حقيقت
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنص
سال انتشار1389 پاييز
وضعیت ظاهری
شابک978-964-410-247-9
رده‌بندی کنگره1389 4 ب 2 ف /5655 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت150000