شماره‌ی ثبت328
نام سندحسابداري شركت ها 1 بر اساس قانون تجارت
مؤلفامير محمد زاده ناصر فو.لادي نسب محسن صمد زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمجال
سال انتشار1389ا
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2718-22-1
رده‌بندی کنگرهhf5686/ش 4م35 1389
رده‌بندی دیوئی657/95
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000