شماره‌ی ثبت327
نام سندكاربرد exel در مديريت و حسابداري
مؤلفمهنچي زاج سيد محمد باقر قروري نخجواني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرديباگران تهران
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک9-786001-240331
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت