شماره‌ی ثبت495/2
نام سنداخلاق و رفتار حسابداران حرفه اي- ج.2
مؤلفمصطفي علي مدد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000