شماره‌ی ثبت493/1
نام سندرهنمود هاي حسابداري- ج.1
مؤلفكميته تدوين رهنمودهاي حسابداري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت