شماره‌ی ثبت325
نام سندحسابداري مالياتي همراه با پرسش و پاسخ چهارگزينه اي
مؤلفمسعود حنيفه و شهناز محمودي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1386 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6266-84-1
رده‌بندی کنگرهhf5681/م2ح9
رده‌بندی دیوئی657/46
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000