شماره‌ی ثبت489/1
نام سندحسابداري موجودي مواد و كالا- ج.1
مؤلفرضا نظري
مترجمسازمان حسابرسي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک978-964-4285-13-9
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت