شماره‌ی ثبت481/3
نام سندحسابداري مالي جلد دوم- ج.3
مؤلفرضا شباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-57-6
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000