شماره‌ی ثبت480/2
نام سندحسابداري سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي جلد سوم- ج.2
مؤلفليون اي . هي ارل ار ويلسون
مترجمغلام حسين مهدوي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-964-87374-32-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000