شماره‌ی ثبت478/1
نام سندحسابداري سازمان هاي دولتي و موسسات غير انتفاعي جلد اول- ج.1
مؤلفليون اي . هي ارل ار ويلسون
مترجمغلام حسين مهدوي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-65-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت550000