شماره‌ی ثبت477/2
نام سندحسابداري مالي بر اساس استاندارد هاي بين المللي حسابداري- ج.2
مؤلفنظام الدين رحيميان
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشركيومرث
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-08-6
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت95000