شماره‌ی ثبت475
نام سندحسابداري دولتي
مؤلفاحمد استكي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات حفيظ
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-8623-51-1
رده‌بندی کنگره5 الف 2 ف / 9741 HJ
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت26000