شماره‌ی ثبت474
نام سندحسابداري و حسابرسي دولتي
مؤلفعلي لعل بار- عليرضا فرشيدپور- طيبه مبارك آبادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات راد نگار
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2818-53-2
رده‌بندی کنگره1389 7 ل 2 ف / 9741 HJ
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت69000