شماره‌ی ثبت473
نام سندذيحساب (3)
مؤلفنقي زهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرپوياي دانش با همكاري معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي اذربايجان شرقي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-8488-00-2
رده‌بندی کنگره92 ز2 ف / 9741 HJ
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت46000