شماره‌ی ثبت472
نام سندذيحساب ( 2)
مؤلفنقي زهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمولف با همكاري معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي اذربايجان شرقي
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک964-06-5290-3
رده‌بندی کنگره9ز 83 الف / 1525 JF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت26000