شماره‌ی ثبت471
نام سندذيحساب (1)
مؤلفنقي زهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک964-06-5288-1
رده‌بندی کنگره9 ز 2 ف / 9741 HJ
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت33000