شماره‌ی ثبت468
نام سندحسابداري مالياتي با رويكرد كاربردي
مؤلفحميد رضا وكيلي- بهنام معتمدي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات جاودانه
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-6005341-44-7
رده‌بندی کنگره1388 5 ح 8 و / 3562 KMH
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت38000