شماره‌ی ثبت37/1
نام سندحسابداري مالي پيشرفته جلد دوم صورت هاي مالي تلفيقي- ج.1
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرترمه
سال انتشار1389 8
وضعیت ظاهری
شابک964-6327-57-5
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف2ه8
رده‌بندی دیوئی657/046
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت99000 ريال