شماره‌ی ثبت459
نام سندحسابداري شركتها (2)
مؤلفحسن همتي - هدي همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-7893-04-6
رده‌بندی کنگره9 ه 3 ف / 5654 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت66000