شماره‌ی ثبت455
نام سندكتاب كار همراه با نمونه سوالات امتحاني حسابداري شركتها
مؤلفجمشيد واحدي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرپيام دانش روز
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-8531-36-6
رده‌بندی کنگره48 ح 2 و /26 / 3060 LB
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت20000