شماره‌ی ثبت453
نام سندحسابداري شركتهاي غير سهامي
مؤلففرزين خوش كار علي طبسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-49-9
رده‌بندی کنگره1391 9 ح 42 ش/ 5686 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت10000