شماره‌ی ثبت452/7
نام سندحسابداري شركت هاي سهامي- ج.7
مؤلفرضانظري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-40-8
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد7
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000