شماره‌ی ثبت451/2
نام سندحسابداري شركت ها مقدماتي- ج.2
مؤلفاموزش و پرورش
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراموزش و پرورش
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-05-1059-9
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت