شماره‌ی ثبت450
نام سندتئوري اثباتي حسابداري
مؤلفجرالد ال . زي مرمن راس ال . واتز
مترجمعلي پارسيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-102-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت