شماره‌ی ثبت449/1
نام سندتوسعه عقايد ، افكار و تئوري حسابداري- ج.1
مؤلفمهربان پور اهنگري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنگاه دانش
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک978-964-157-319-7
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت300000