شماره‌ی ثبت448/2
نام سندتئوري حسابداري جلد دوم- ج.2
مؤلفال دان اس . هندرريكسان ميكل اف ون بردا
مترجمعلي پارسيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-7893-62-9
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت60000