شماره‌ی ثبت447/1
نام سندتئوري هاي حسابداري جلد اول- ج.1
مؤلفال دان اس . هندرريكسان ميكل اف ون بردا
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-7893-62-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت60000