شماره‌ی ثبت446/1
نام سندتئوري حسابداري مالي جلد دوم- ج.1
مؤلفوليام اسكات
مترجمعلي پارسيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1391 3
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-128-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت99000