شماره‌ی ثبت445
نام سندتئوري حسابداري مالي
مؤلفويليام اسكات
مترجمعلي پارسيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-038-6
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت150000