شماره‌ی ثبت444
نام سندساختماي تئوري حسابداري
مؤلفاي . سي . ليتلين
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-964-628572-9
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000