شماره‌ی ثبت443/2
نام سندتئوري حسابداري جلد دوم- ج.2
مؤلفرضا شباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-93-57
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت18000