شماره‌ی ثبت442/2
نام سندتئوري حسابداري جلد اول- ج.2
مؤلفرضا شاباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-9285-77-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت16000