شماره‌ی ثبت439
نام سندحسابداري مديريت و سيستم مديريت هزينه
مؤلفرويا دارابي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرآريا بهروش
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-7666-24-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت80000