شماره‌ی ثبت438/2
نام سندحسابداري مديريت- ج.2
مؤلفرضا شباهنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-36-8
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت18000