شماره‌ی ثبت270
نام سنددم عشق دمشق
مؤلفعالمه طهماسبي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرحماسه ياران
سال انتشار1397
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت