شماره‌ی ثبت340/2
نام سندسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جلد دوم- ج.2
مؤلفسيد حسين سجادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه شهيد چمران
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-8659-23-9-2
رده‌بندی کنگرهhf5679/ر15س9
رده‌بندی دیوئی657/0285
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت44000